ФІТІС
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • 122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
 • 125 КІБЕРБЕЗПЕКА
 • 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 101 ЕКОЛОГІЯ
 • 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
БФ
ФЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТОТЕХНІКИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 125 КІБЕРБЕЗПЕКА
 • 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
 • 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
 • 153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА
 • 172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 033 ФІЛОСОФІЯ
 • 051 ЕКОНОМІКА
 • 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
 • 073 МЕНЕДЖМЕНТ
 • 075 МАРКЕТИНГ
 • 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ФЕУ
ЛФ
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 035 ФІЛОЛОГІЯ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 022 ДИЗАЙН
 • 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
 • 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 • 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 • 186 ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ
 • 274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 • 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФКТМД
ФХТСО
ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ
 • 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
 • 242 ТУРИЗМ